function getTxt(){ var obj = document.getElementById("trust_query_input_tips"); var obj2 = document.getElementById("txtObj"); obj2.placeholder = obj.innerHTML; var obj3 = document.getElementById("trust_query_btn"); var obj4 = document.getElementById("btn_trust_query"); obj4.value = obj3.innerHTML; funPlaceholder(document.getElementById("txtObj")); } window.onload = function(){ getTxt(); }; function trust_query(){ var trust_query_input=document.getElementById("txtObj").value; document.getElementById("trust_query_form").action="//www.trapnow.com/imagespage/http://t.knet.cn/?verify_searchDM="+encodeURI(encodeURI(trust_query_input))+"&isFromVerify=true"; return true; }
  必威体育_betway必威体育_betway必威体育注册ȨÍþÊý¾Ý²éѯ:
  ÑéÖ¤Ï
  ÑéÖ¤Éî¶È
  ICP ±¸°¸ÐÅÏ¢ÓòÃû×¢²áÐÅÏ¢×éÖ¯»ú¹¹ÐÅÏ¢Éí·ÝÖ¤Ã÷ÐÅÏ¢ÍøÕ¾ÔËÐмà¿ØÍøվľÂíɨÃèÍøÕ¾´Û¸Ä¼à¿Ø
  °²È«·ÀαÌáʾ£º
  ÑéÖ¤·½·¨ËµÃ÷£º

  ¸ÃÍøÕ¾ÒÑÔÚ¡°¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿ICP/IPµØÖ·/ÓòÃûÐÅÏ¢±¸°¸¹ÜÀíϵͳ¡±±¸°¸£¬¡°必威体育_betway必威体育_betway必威体育注册¡±ÑéÖ¤¹ÜÀí»ú¹¹ÖÐÍø£¨knet.cn£©¶ÔÏà¹ØÐÅÏ¢½øÐÐÁ˱ȶԻòÐÞÕý¡£ÈçÉÏÊöÐÅÏ¢ÏÔʾÓÐÎó£¬Çëµã»÷ ÕâÀï֪ͨÎÒÃÇ¡£

  ÍøÕ¾Ãû³Æ£º
  Öлª¹¤ÒÕÃÀÊõÍø
  ÍøÕ¾µØÖ·£º
  Ö÷°ìµ¥Î»Ãû³Æ£º
  ±±¾©¹¤ÃÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
  Ö÷°ìµ¥Î»ÐÔÖÊ£º
  ÆóÒµ
  ±¸°¸/Ðí¿ÉÖ¤ºÅ£º
  ÑéÖ¤Éî¶È£º

  ÉêÇ뵥λ¾­ÓªÖ÷ÌåµÄÔËӪ״¿ö¡¢²ÆÎñ×´¿ö¡¢ÐÅÓÃ×´¿öµÈ²»ÔÚÑéÖ¤·¶Î§ÄÚ¡£Çëµã»÷²é¿´ÑéÖ¤·½·¨ËµÃ÷
  »¶Ó­¹«Öڼල¾Ù±¨£¬µç»°£º010-58813333¡¢010-96002£¬ÓÊÏ䣺supervise@knet.cn

  ÈçÐè½øÐÐÏà¹ØÐÅÏ¢Éî¶ÈÑéÖ¤²¢ÌáÉýÐǼ¶£¬Äú¿ÉÒÔÉêÇë必威体育_betway必威体育_betway必威体育注册Éí·ÝÑéÖ¤¡£

  ÎÒÒªÉêÇëÑéÖ¤¾Ù±¨
  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-6169343-3']); _gaq.push(['_trackPageview','/funnel_G1/verify.html']); (function(){ var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? '//www.trapnow.com/imagespage/https://ssl' : '//www.trapnow.com/imagespage/http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
  var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fa060ef8ef7e70bb93893ad54c9676772' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  function clickIE4(){ if (event.button==2){ return false; } } function clickNS4(e){ if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){ if (e.which==2||e.which==3){ return false; } } } function OnDeny(){ if(event.ctrlKey || event.keyCode==78 && event.ctrlKey || event.altKey || event.altKey && event.keyCode==115){ return false; } } if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=clickNS4; document.onkeydown=OnDeny(); }else if (document.all&&!document.getElementById){ document.onmousedown=clickIE4; document.onkeydown=OnDeny(); } document.oncontextmenu=new Function("return false"); function rightFloat(){ var odiv = document.getElementById("research_onlineapply"); var sTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; var cHeight= document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight; var cWidth= document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; var mid = 54; //var mid = (cHeight - odiv.offsetHeight) / 10; // odiv.style.top = parseInt(sTop + mid) + "px"; if(cWidth<823){ odiv.style.left = 'auto'; odiv.style.marginLeft = '0px'; odiv.style.right = '30px'; }else{ odiv.style.left = '50%'; odiv.style.marginLeft = '412px'; odiv.style.right = 'auto'; } if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6")> -1){ var cWidth= document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; odiv.style.top = (parseInt(sTop + mid)+6) + "px"; }else{ odiv.style.top =mid + "px"; } } window.onscroll = window.onresize = function(){ rightFloat(); } rightFloat();